rayatecha kaivari

Thursday, December 8, 2022

दैनिक रयतेचा कैवारी - शुक्रवार दिनांक ०९ डिसेंबर २०२२

 वर्ष चौथे अंक ६२ आणि एकूण अंक १०३७

   संपूर्णत: जाहिरातमुक्त आणि निशुल्क असलेले मराठी भाषेतील एकमेव डिजिटल शैक्षणिक दैनिक 'रयतेचा कैवारी' आजच्या प्रेरणादायी बातमीपत्रात आपले सहर्ष स्वागत आहे  !


Wednesday, December 7, 2022

दैनिक रयतेचा कैवारी - गुरुवार दिनांक ०८ डिसेंबर २०२२

 वर्ष चौथे अंक ६१ आणि एकूण अंक १०३६ 

संपूर्णत: जाहिरातमुक्त आणि निशुल्क असलेले मराठी भाषेतील एकमेव डिजिटल शैक्षणिक दैनिक 'रयतेचा कैवारी' आजच्या प्रेरणादायी बातमीपत्रात आपले सहर्ष स्वागत आहे  !

दैनिक रयतेचा कैवारी - शुक्रवार दिनांक ०९ डिसेंबर २०२२

 वर्ष चौथे अंक ६२ आणि एकूण अंक १०३७    संपूर्णत: जाहिरातमुक्त आणि निशुल्क असलेले मराठी भाषेतील एकमेव डिजिटल शैक्षणिक दैनिक 'रयतेचा कैवार...